Mülakat İşlemleri

Tezli yüksek lisans programları ve doktora programları için mülakatlar 16.01.2018 tarihinde saat 10:00 'da ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.
Tezsiz yüksek lisans programları için mülakatlar 17.01.2018 tarihinde saat 10:00 'da ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.
Beyan edilen başvuru belgeleri, mülakat aşamasında sınav jürisine sunulacaktır.

  Belgeler :
 1. T.C. Kimlik numarası beyanı veya nufus cüzdanı fotokopisinin onaylı örneği
 2. Mezuniyet Belgesi (Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma veya bu belgelerin onaylı örneği)
 3. Not durum çizelgesi
 4. Mezun olunan kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge
 5. ALES Sonuç Belgesi
 6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Programa başlarken zorunlu olanlar için)
 7. Başvuru Belgesi (Sistemden Çıktısı Alınan)
 8. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi tezsiz (İ.Ö) yüksek lisans programı protokol kapsamındaki öğrenciler için görev yeri belgesi
UYARI : Mülakat sınavına girmek zorunludur. Sınava katılmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kesin Kayıt İşlemleri

Kesin kayıtlar 22.01.2018 - 24.01.2018 tarihlerinde ilgili enstitülerde yapılacaktır.

Kesin kayıtta istenen belgeler;
Yüksek Lisans için ;
 1. Başvuru formu,
 2. T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı fotokopisinin onaylı örneği,
 3. Lisans not ortalaması ve not dökümü belgelerinin aslı,
 4. Aslı iade edilmek koşulu ile Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi ve onaylı sureti,
 5. ALES sonuç belgesi,
 6. YDS Sonuç Belgesi (Programa başlarken zorunlu olanlar için),
 7. 4 adet vesikalık fotoğraf,
 8. Mezun olunan kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge,
 9. Katkı payı harç dekontu (İkinci öğretim programları için)
 10. Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç farklı lisansüstü programlara kaydı olan öğrencilerin ilişiğini kestiğine dair belge.
 11. Askerlik Durumu için kişinin beyanı esas alınır. Enstitü, kişi hakkında gerekli araştırmayı yapar, gerek görülürse adaydan belge getirmesi istenebilir.
Not - Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi tezsiz (İ.Ö) yüksek lisans programı protokol kapsamındaki öğrenciler için görev yeri belgesi talep edilmektedir.
Doktora için;
 1. Başvuru formu,
 2. T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı fotokopisinin onaylı örneği,
 3. Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,
 4. Aslı iade edilmek koşulu ile Lisans / Y. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi ve onaylı sureti,
 5. ALES sonuç belgesi,
 6. YDS sonuç Belgesi
 7. 4 adet vesikalık fotoğraf
 8. Mezun olunan kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge
 9. Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç farklı lisansüstü programlara kaydı olan öğrencilerin ilişiğini kestiğine dair belge.
 10. Askerlik Durumu için kişinin beyanı esas alınır. Enstitü, kişi hakkında gerekli araştırmayı yapar, gerek görülürse adaydan belge getirmesi istenebilir.
UYARI 1 : Asıl belgeler ile birlikte belgelerin birer adet fotokopileri getirilmesi gerekmektedir. Belgelerin fotokopileri teslim edilecektir, asıl belgeler kontrol amaçlı kullanılacaktır.
UYARI 2 : Başvuru ve kesin kayıtta teslim edilen belgelerin doğruluğundan öğrenci sorumludur. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu adayların kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

İletişim

Arkeoloji Bilimleri Ensitüsü

Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü A Blok Zemin Kat
Kınıklı Yerleşkesi / DENİZLİ
Telefon : 0258 296 3991 - 0258 296 3988
Belgegeçer : 0258 296 3535
E-Posta : arkeolojienstitusu@pau.edu.tr

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Fakültesi Binası Kat: 4
Kınıklı Yerleşkesi / DENİZLİ
Telefon : 0258 296 1082 - 0258 296 1245
Belgegeçer : 0258 296 1201
E-Posta : egtbilens@pau.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kınıklı Yerleşkesi / DENİZLİ
Telefon : 0258 296 3917 - 0258 296 3911
Belgegeçer : 0258 296 3969
E-Posta : fenbe@pau.edu.tr

Sağlık Bilimler Enstitüsü

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kınıklı Yerleşkesi / DENİZLİ
Telefon : 0258 296 3907 - 0258 296 3915
Belgegeçer : 0258 296 3968
E-Posta : saglikbe@pau.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kınıklı Yerleşkesi / DENİZLİ
Telefon : 0258 296 3931 - 0258 296 3939 - 0258 296 3938
Belgegeçer : 0258 296 3966
E-Posta : sosyalbilimler@pau.edu.tr

İslami İlimler Enstitüsü

Pamukkale Üniversitesi
Kınıklı Yerleşkesi / DENİZLİ
Telefon : 0258 296 3906
Belgegeçer : 0258 296 3968